Wstrzymanie egzaminów na kategorie motocyklowe.

Dyrektor ZORD w Koszalinie informuje, że ze względu na warunki atmosferyczne i bezpieczeństwo osób przystępujących do egzaminu, wstrzymuje okresowo począwszy od 07.11.2017r. państwowe egzaminy praktyczne w zakresie kategorii AM, A1, A2, A prawa jazdy.

Podstawa prawna: §17 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach z dnia 24 lutego 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 232 z póź. zmianami).