Najlepsze OSK w Szczecinku

Lista instruktorów o najwyższym współczynniku wyników pozytywnych

w roku 2018 – kat. B praktyka

l.p imię i nazwisko Nr instruktora Zdawalność ogólna Zdawalność za pierwszym podejściem
1 Jarosław Byszkin ZSZ0138 62,50% 54,55%
2 Tomasz Pałubicki ZSZ0080 60,00% 78,57%
3 Arkadiusz Częszak ZSZ0077 50,70% 41,67%
4 Marek Kołodziejski ZSZ0045 50,30% 60,71%
5 Marek Nowik ZSZ0085 48,68% 51,28%
6 Mariusz Celej ZSZ0006 48,08% 59,50%
7 Elżbieta Mienciuk ZSZ0079 47,20% 56,92%
8 Łukasz Gromadziński ZK0235 41,38% 33,33%
9 Paweł Garczyński ZSZ0084 41,30% 61,11%
10 Paweł Grochowski GCZ0047 41,26% 49,57%
11 Agata Januszkiewicz ZSZ0048 39,51% 48,15%
12 Wojciech Gutkowski ZSZ0101 38,73% 51,61%
13 Sonia Hofman PZL0079 38,42% 62,50%
14 Jacek Kuleszyński ZSZ0133 38,10% 33,33%

Lista Ośrodków Szkolenia Kierowców

o najwyższym współczynniku wyników pozytywnych w roku 2018 – kat. B praktyka

l.p OSK – nazwa i numer ośrodka Zdawalność ogólna Zdawalność za pierwszym podejściem
1 Szkoła Nauki Jazdy Monika” Arkadiusz Częszak” (00343215) 50,70% 41,67%
2 Ośrodek Szkolenia Kierowców MAREX Marek Kołodziejski (00483215) 50,62% 62,20%
3 Ośrodek Szkolenia Kierowców MARAS” Marek Nowik” (00373215) 48,68% 51,28%
4 TEAM Paweł Grochowski (00212203) 41,54% 49,57%
5 Ośrodek Szkolenia Kierowców  RABUŚ & GÓRAL” s.c. Grzegorz Rabko, Tomasz Górzyński” (00363215) 38,66% 56,58%
6 Nauka i Doskonalenie Jazdy OSKAR” Wojciech Suchocki” (00273201) 35,00%
7 Ośrodek Szkolenia Kierowców PRO-MOT” Ireneusz Ryś” (00073215) 35,00% 50,00%
8 Prywatna Nauka Jazdy Zenon Januszkiewicz (00083215) 33,33% 41,18%
9 Ośrodek Szkolenia Kierowców Marian Wrzesiński (00143215) 33,33%
10 Auto Szkoła OMEGA”s.c.  Szczęsny, Celej” (00053215) 31,10% 43,75%
11 KS ACTIVE SPORT” Grzegorz Kilian” (00403215) 30,80% 35,42%

Uwaga! Powyższe dane są prezentowane za zgodą OSK. Do analizy przyjęto OSK, których zdawalność jest powyżej 30% oraz przeprowadzono co najmniej 10 egzaminów w roku. Analiza dotyczy ZORD Koszalin OT w Szczecinku.