Wstrzymanie kategorii motocyklowych

Z uwagi na warunki atmosferyczne uniemożliwiające bezpieczne prowadzenie egzaminów praktycznych w zakresie kategorii motocyklowych, Dyrektor ZORD z dniem 12.11.2019r. wstrzymuje przeprowadzanie egzaminów praktycznych w zakresie kategorii AM, A1, A2, A prawa jazdy.

Podstawa prawna: §17 pkt. 1 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY W SPRAWIE EGZAMINOWANIA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UPRAWNIENIA DO KIEROWANIA POJAZDAMI, SZKOLENIA, EGZAMINOWANIA I UZYSKIWANIA UPRAWNIEŃ PRZEZ EGZAMINATORÓW ORAZ WZORÓW DOKUMENTÓW STOSOWANYCH W TYCH SPRAWACH z dnia 28 czerwca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1206)