Okresowe wstrzymanie egzaminów na motocykle.

Dyrektor Zachodniopomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Koszalinie informuje, że z dniem 01.11.2020r. okresowo wstrzymuje praktyczne egzaminy państwowe w zakresie kategorii AM, A1, A2, A prawa jazdy.

Egzaminy praktyczne na kategorie motocyklowe zostaną wznowione wiosną 2021r., o czym poinformujemy na naszej stronie.

 

Uzasadnienie: Warunki atmosferycznie uniemożliwiają przeprowadzanie egzaminów praktycznych w sposób bezpieczny dla zdrowia osób przystępujących do egzaminu.

 

Podstawa prawna: §17 pkt 1 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY W SPRAWIE EGZAMINOWANIA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UPRAWNIENIA DO KIEROWANIA POJAZDAMI, SZKOLENIA, EGZAMINOWANIA I UZYSKIWANIA UPRAWNIEŃ PRZEZ EGZAMINATORÓW ORAZ WZORÓW DOKUMENTÓW STOSOWANYCH W TYCH SPRAWACH z dnia 28 czerwca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1206).