Aktualności

Zachodniopomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Koszalinie dokonuje naboru chętnych na

kurs kandydatów na diagnostów samochodowych.

Kurs obejmuje 116 godzin.Termin rozpoczęcia uzależniony od naboru niezbędnej ilości kandydatów.

Zgłoszenia i zapytania kierować: Kierownik O/SKP: 664 121-555;   mail:   oskp@zord.pl

________________________________________________________________

Informujemy, że począwszy od 18 marca 2019r. wznawiamy egzaminy praktyczne w zakresie kategorii motocylkowych – AM, A1, A2, A.

________________________________________________________________

Najbliższe szkolenia na zmniejszenie liczby punktów karnych.

  • 06 lutego 2019 r. – godz. 13:00 (w siedzibie ZORD w Koszalinie)

Na szkolenie należy się wcześniej zapisać telefonicznie lub mailowo, podając kontaktowy numer telefonu. Kurs odbędzie się pod warunkiem zebrania odpowiedniej liczby chętnych. Osoby zapisane zostaną poinformowane telefonicznie o tym, czy kurs się odbędzie. Na kurs należy przyjść ok. pół godziny przed 13:00 z prawem jazdy. Koszt szkolenia – 350 zł. Opłaty można dokonać przed szkoleniem w kasie (gotówką lub kartą) lub przelewem na konto:

PeKaO S.A. O/I Koszalin Nr 14 1240 1428 1111 0000 2263 7329

tytuł przelewu: imię i nazwisko – punkty karne

 

Informujemy, że w związku z warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi bezpieczne prowadzenie egzaminów, z dniem 05.11.2018r. zawieszamy egzaminy praktyczne w zakresie kat. AM, A1, A2, A prawa jazdy.