Category Archives: Aktualności

Wstrzymanie egzaminów na kategorie motocyklowe.

Dyrektor ZORD w Koszalinie informuje, że ze względu na warunki atmosferyczne i bezpieczeństwo osób przystępujących do egzaminu, wstrzymuje okresowo począwszy od 07.11.2017r. państwowe egzaminy praktyczne w zakresie kategorii AM, A1, A2, A prawa jazdy. Podstawa prawna: §17 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o

Egzamin praktyczny.

W związku z pojawiającymi się w internecie informacjami na temat egzaminów praktycznych, ZORD informuje, że nie ma wyznaczonych tras egzaminacyjnych na część praktyczną egzaminu. Egzaminator dobiera trasę tak, aby zrealizować zadania egzaminacyjne w ruchu drogowym. Zasady organizacji i zdawania egzaminu reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego

Kursy reedukacyjne

Zachodniopomorski Ośrodek Ruchu Drogowego informuje, że od 01.07.2015r. organizuje kursy reedukacyjne w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii – o których mowa w art. 100 ust. 1 Ustawy o kierujących pojazdami: tj. z dnia 16 stycznia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 155) Kurs reedukacyjny jest prowadzony przez dwa