opłaty

Opłaty za egzamin można dokonać:

 

  • gotówką w trakcie rejestracji
  • kartą płatniczą w kasie ZORD
  • przelewem na konto: 14 1240 1428 1111 0000 2263 7329 – w tytule przelewu proszę podać imię, nazwisko, PESEL i tytuł wpłaty

 

Od 19 stycznia 2013r. obowiązują nowe opłaty za przeprowadzenie egzaminu państwowego.

Podstawa prawna:
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 16 stycznia 2013 r.w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskiwaniem uprawnień przez egzaminatorów.

 

Tekst jednolity rozporządzenia w oryginale.

 

kategoria i zakres Za przeprowadzenie egzaminu państwowego pobiera się opłatę w wysokości [PLN]
egzamin teoretyczny na wszystkie kategorie 30
egzamin praktyczny
kat. AM
140
egzamin praktyczny
kat. A1, A2, A
180
egzamin praktyczny
kat. B
140
egzamin praktyczny
kat. B1, C1, D1, T, B96
170
egzamin praktyczny
kat. C, D, B+E
200
egzamin praktyczny
kat. C1+E, C+E, D1+E, D+E
245
egzamin praktyczny
kat. „pozwolenie”
125

Za część praktyczną egzaminu państwowego przeprowadzanego w stosunku do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie lekarskie z adnotacją, że mogą prowadzić pojazd silnikowy po przystosowaniu go do rodzaju schorzenia, w przypadku gdy jazda egzaminacyjna odbywa się pojazdem tych osób, opłatę zmniejsza się o 50%.