zapisy

Na egzamin można się zapisać :

 • osobiście
 • przez osobę upoważnioną, która ma przy sobie upoważnienie i niezbędne dokumenty
 • przesyłając wniosek pocztą
 • przesyłając wniosek mailem
 • przesyłając wniosek faksem
 • nie można zapisać się na egzamin telefonicznie
 • nie można zmienić terminu egzaminu telefonicznie
 • wyznaczenie lub zmiana terminu egzaminu jest możliwe tylko w formie pisemnej:
  • pismo
  • fax
  • mail

Uwaga: Wniosek przesłany poczta lub mailem musi zawierać wszelkie niezbędne informacje – patrz wzór wniosku.

Wnioski nie zawierające koniecznych informacji nie będą rozpatrywane. 

 

W przypadku przesyłania dokumentów pocztą lub mailem prosimy o podanie telefonu kontaktowego, wówczas oddzwonimy i ustalimy termin egzaminu.

 

Na egzamin można się zapisać:

w Koszalinie (tel. tylko udzielanie informacji: 94 342-24-27)

 • od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00
 • we wtorki do godz. 18:00
 • w wybrane soboty w godz. 8:00 – 16:00 (wykaz sobót w zakładce czas pracy)

w Szczecinku (tel. tylko udzielanie informacji: 535-257-832)

 • od poniedziałku do piątku w godz. 8:30 – 15:30

 

Do zapisu na egzamin niezbędne są dokumenty:

 • Ważny dokument tożsamości (tj.: dowód osobisty, paszport, karta pobytu)
 • Profil kandydata na kierowcę – wydany przez właściwy Wydział Komunikacji
 • Opłata za egzamin (można dokonać w ZORD w chwili zapisu)

 

Uwaga. Opłata za egzamin zostaje uznana po wpłynięciu środków na konto ZORD lub w przypadku wniesienia opłaty gotówką w kasie ZORD.