Stacje Kontroli Pojazdów

Stacje Kontroli Pojazdów wznowiły pracę od 27.04.2020r.

 

Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów przy ul. Mieszka I 39 w Koszalinie

Stacja Kontroli Pojazdów przy ul. Batalionów Chłopskich 43 w Koszalinie

 

Czas i organizacja pracy w trakcie rygorów związanych ze stanem epidemii.

Praca będzie realizowana w następującym systemie zmianowym, dotyczy dwóch stacji

         a) dni powszednie (pon. – pt.)

               – I zmiana w godz. 7.30 – 13.30;

               – II zmiana w godz. 14.00 – 20.00

          b) soboty – tylko jedna zmiana w godz. 8.00 – 16.00

1. Organizacja procesu badania technicznego:

  1. Klienci podjeżdżając na stację pozostają w pojazdach i nie wychodzą bez wezwania diagnosty i stosują się do obowiązku zakrywania nosa i ust.
  2. Przed rozpoczęciem badania diagnosta podchodzi do pojazdu i prosi o uchylenie okna. Przez uchylone okno pobiera dokumenty i udaje się do biura. Przed udaniem się do biura informuje klienta, żeby ten pozostał w samochodzie do czasu aż diagnosta opuści halę diagnostyczna.
  3. Po przybyciu na stanowisko kasowe diagnosta przywołuje klienta nakazuje dezynfekcję rąk i pobiera opłatę. Opłaty przyjmowane są tylko w formie bezgotówkowej.
  4. Po pobraniu opłaty i wystawieniu dokumentu sprzedaży diagnosta poleca klientowi udanie się do pojazdu i oczekiwanie na dalsze instrukcje.
  5. Diagnosta wychodzi na halę diagnostyczną dopiero po tym jak upewni się, że klient przebywa w pojeździe.
  6. Diagnosta przeprowadza badanie techniczne tylko wtedy kiedy klient przebywa w pojeździe. Klient samodzielnie wjeżdża na stanowisko przeglądowe. Diagnosta nie wchodzi do pojazdu klienta.
  7. Po zakończeniu badania diagnosta poleca klientowi pozostać w pojeździe. Diagnosta udaje się do biura i informując klienta, że ten może podejść do okienka dopiero wtedy kiedy diagnosta opuści halę.
  8. W biurze diagnosta wpisuje wynik badania, dokonuje wpisu w dowodzie rejestracyjnym i przez okienko wydaje dokument klientowi. Po czym informuje klienta, żeby ten udał się do pojazdu i tam oczekiwał.
  9. Dopiero wtedy, kiedy klient będzie w pojeździe diagnosta wychodzi na halę i otwiera wrota wyjazdowe.
  10. Organizacja usług dodatkowych (wymiana opon ,ustawienie kół – geometria i inne) :

 

2. Na wykonanie usługi wcześniej umawiamy się z diagnostą na termin wykonania usług  dodatkowych. 

1. Na usługę dodatkową można umówić się tylko telefonicznie lub mailowo:

    Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów przy ul. Mieszka I 39:
    94 346-26-59; mail: badania-pojazdow-mieszka@zord.pl

    Stacja Kontroli Pojazdów przy ul. Batalionów Chłopskich 43
    tel 94 343-07-45; mail: badania-pojazdow-batalionow@zord.pl

2. Klienci podjeżdżając na stację pozostają w pojazdach i nie wychodzą bez wezwania diagnosty. Klienci Stacji stosują się do poleceń diagnosty.

3. Przed wjazdem/wejściem osoby do hali diagnostycznej upewnić się czy osoba – klient stosuje się do obowiązku zakrywania nosa i ust. Jeśli nie – odmówić wejścia do budynku.

4. Przez uchylone okno pojazdu klient zgłasza rodzaj usługi którą chce wykonać.

5. Po zgłoszeniu usługi klient podjeżdża pod wskazane stanowisko w celu realizacji usługi.

6. Po podstawieniu samochodu klient opuszcza pojazd i oczekuje na zakończenie usługi poza stanowiskiem (lub poza budynkiem stacji) w bezpiecznej odległości.

7. Po zakończeniu realizacji usługi diagnosta pobiera opłatę (tylko w formie bezgotówkowej) i nadzoruje wyjazd pojazdu z budynku Stacji.

___________________________________________________