Kursy i Szkolenia

Dane kontaktowe do zgłaszania na kursy:

mail: brd-szkolenia @zord.pl

+48 606 69 55 40; +48 664 121 548

 

Najbliższe szkolenia na zmniejszenie liczby punktów karnych.

  • 05 lutego 2020 r. – godz. 13:00 (w siedzibie ZORD w Koszalinie)
  • 04 marca 2020 r. – godz. 13:00 (w siedzibie ZORD w Koszalinie)

Na szkolenie należy się wcześniej zapisać telefonicznie lub mailowo, podając kontaktowy numer telefonu. Kurs odbędzie się pod warunkiem zebrania odpowiedniej liczby chętnych. Osoby zapisane zostaną poinformowane telefonicznie o tym, czy kurs się odbędzie. 

Na kurs należy przyjść ok. pół godziny przed 13:00 z prawem jazdy. Koszt szkolenia – 350 zł. Opłaty można dokonać przed szkoleniem w kasie (gotówką lub kartą) lub przelewem na konto:

PeKaO S.A. O/I Koszalin Nr 14 1240 1428 1111 0000 2263 7329

tytuł przelewu: imię i nazwisko – punkty karne

Uwaga przeczytaj wyciąg z regulaminu !!!

____________________________________________________

Zachodniopomorski Ośrodek Ruchu Drogowego informuje, że od 01.07.2015r. organizuje kursy reedukacyjne w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii – o których mowa w art. 100 ust. 1 Ustawy o kierujących pojazdami: tj. z dnia 16 stycznia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 155)

UWAGA. Warunkiem uczestniczenia w kursie jest dostarczenie niezwłocznie decyzji kierującej na kurs oraz dokonanie opłaty najpóźniej trzy dni przed jego rozpoczęciem (dzień wpływu na konto). Nieopłacenie w terminie skutkuje skreśleniem z listy uczestników. W tytule wpłaty należy podać imię i nazwisko oraz nazwę kursu (kurs reedukacyjny).

Na kurs należy zabrać dokument tożsamości. 

Terminy kursów

  • 31 stycznia -01 lutego 2020 r. w siedzibie ZORD w Koszalinie (początek godz. 13.00 w dniu 31 I; 01 II od godz. 8.00; sala nr 5 na parterze)
  • 14-15 lutego 2020 r. w siedzibie ZORD w Koszalinie (początek godz. 13.00 w dniu 14 II; 15 II od godz. 8.00; sala nr 5 na parterze)
  • 27-28 lutego 2020 r. w OT ZORD w Szczecinku (początek godz. 10.00 w dniu 27 II; w dniu 28 II od godz. 8.00)
  • 13-14 marca 2020 r. w siedzibie ZORD w Koszalinie (początek godz. 13.00 w dniu 13 III; 14 III od godz. 8.00; sala nr 5 na parterze)

Zapisy przyjmujemy na terminy:  

  • 14-15 lutego 2020 r. w siedzibie ZORD w Koszalinie
  • 27-28 lutego 2020 r. w OT ZORD w Szczecinku
  • 13-14 marca 2020 r. w siedzibie ZORD w Koszalinie

Kurs reedukacyjny jest prowadzony przez dwa dni, przez osiem godzin każdego dnia, w formie wykładów.

Koszt kursu 400 zł.

Uwaga przeczytaj wyciąg z regulaminu


Zachodniopomorski Ośrodek Ruchu Drogowego prowadzi szkolenia zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 6 lipca 2010r. w sprawie kierowania ruchem drogowym (tj. z dnia 8 stycznia 2016 r. – Dz.U. z 2016r. poz. 143)

Terminy kursów 

Obecnie przyjmujemy zgłoszenia. Termin zostanie wyznaczony po wpłynięciu odpowiedniej liczby zgłoszeń.25 kwietnia 2019 r. w siedzibie ZORD w Koszalinie; początek o godz. 8:30, sala nr 5; płatności należy dokonać przed rozpoczęciem szkolenia.

Szkolenie trwa 8 godz. Zaświadczenie wydane po szkoleniu ważne jest 5 lat.

Koszt szkolenia 350zł.

Konieczne jest przesłanie zgłoszenia na załączonym druku – Zgłoszenie kierowania ruchem – pobierz dokument

Uwaga przeczytaj wyciąg z regulaminu !!!