Kursy i Szkolenia

REGULAMIN KURSÓW I SZKOLEŃ

 

Kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii – o którym mowa w art. 100 Ustawy o kierujących pojazdami.

Kursy reedukacyjne prowadzimy w:

  • Koszalin – ul. Mieszka I 39
  • Szczecinek – ul. Kościuszki 47-49

aktualne terminy kursów:

Koszalin

ul. Mieszka I 39

Szczecinek

ul. Kościuszki 47-49

11-12 sierpnia 2022 (brak miejsc)

początek godz. 13:00

 

 

08-09 września 2022

początek godz. 13:00

18-19 sierpnia 2022

początek o godz. 08:30

opłata za kurs – 500zł

UWAGA!

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 06 lipca 2022 r. (Dz.U. 2022 poz. 1505) od sierpnia  2022 r. opłata za kurs wynosi 500 zł.

opłaty należy dokonać najpóźniej 5 dni przed szkoleniem na konto

14 1240 1428 1111 0000 2263 7329

brak opłaty może skutkować skreśleniem z listy uczestników kursu

w tytule wpłaty należy podać imię i nazwisko oraz dopisek kurs reedukacyjny

 

Na kurs należy zabrać dokument tożsamości. 

Kurs trwa 16 godzin (dwa dni) – rozpoczynamy o godz. 13:00

 

zapisy na kurs tel. 943-462-921; 662-184-446,

zapisy mailowe: zord@zord.pl; brd-szkolenia@zord.pl

 

dane, które należy podać do wystawienia zaświadczenia:

imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, PESEL

______________________________________________________

Kurs dla osób naruszających przepisy ruchu drogowego, o którym mowa w art. 130 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (punkty karne).

terminy kursów:

  • 24 sierpnia 2022 r., godz. 13:00 

koszt 400 zł, płatne przelewem najpóźniej trzy dni przed terminem; zapisy mailowo lub telefonicznie

zapisy na kurs tel. 943-462-921; 662-184-446,

zapisy mailowe: zord@zord.pl; brd-szkolenia@zord.pl

 

UWAGA!!! W PRZYPADKU BRAKU WYSTARCZAJĄCEJ LICZBY ZGŁOSZEŃ KURS MOŻE ZOSTAĆ ODWOŁANY!

____________________________________________________

 

Zachodniopomorski Ośrodek Ruchu Drogowego prowadzi szkolenia zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 6 lipca 2010r. w sprawie kierowania ruchem drogowym (tj. z dnia 8 stycznia 2016 r. – Dz.U. z 2016r. poz. 143)

Terminy kursów 

29 sierpnia 2022r., godz. 8:30 w siedzibie ZORD w Koszalinie, ul. Mieszka I 39

 kwietnia 2019 r. w siedzibie ZORD w Koszalinie; początek o godz. 8:30, sala nr 5; płatności należy dokonać Szkolenie trwa 8 godz. lekcyjnych. Zaświadczenie wydane po szkoleniu ważne jest 5 lat.

zapisy na kurs tel. 943-462-921; 662-184-446,

zapisy mailowe: zord@zord.pl; brd-szkolenia@zord.pl

Koszt szkolenia 400zł.

Kurs musi najpóźniej być opłacony przed rozpoczęciem.

Konieczne jest przesłanie zgłoszenia na załączonym druku – Zgłoszenie kierowania ruchem – pobierz dokument