Kursy i Szkolenia

 

Od dnia 07.05.2020r. wznawiamy zapisy na kursy i szkolenia

 

Zapisy na wszystkie kursy i szkolenia przeprowadza się w sposób zdalny przy użyciu poczty elektronicznej: brd-szkolenia@zord.pl lub telefonicznie: 606 69 55 40  lub 664 121 548.

Opłaty za udział w kursach i szkoleniach dokonywane są tylko poprzez wpłaty przelewem na konto bankowe ZORD nr 14 1240 1428 1111 0000 2263 7329, w tytule wpłaty imię i nazwisko oraz nazwa kursu.

Wstęp do budynku mają tylko osoby, które w danym dniu biorą udział w kursie lub szkoleniu.

Osoby uczestniczące w szkoleniach obowiązują ogólne zasady wejścia i wyjścia z budynku ZORD.

Kursanci będą poddani kontroli spełniania wymogów związanych z reżimem epidemiologicznym – zasłanianie twarzy, dezynfekcja rąk, kontrolny pomiar temperatury.

Pracownik ZORD odmawia wstępu do budynku osobie, które nie realizuje obowiązku prawnego dotyczącego zasłaniania ust i nosa (o ile przepis ten będzie w danej chwili obowiązywał).

Pracownik ZORD odmawia wejścia do budynku również osobie zdradzającej objawy infekcji – podwyższona temperatura, kaszel, kichanie itp.

Z uwagi na wskazania Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koszalinie oraz regulacje wewnętrzne ZORD, osoby uczestniczące w kursie obowiązane są wypełnić OŚWIADCZENIE. Wypełnione oświadczenie należy przynieść ze sobą lub wypełnić w dniu szkolenia.

Wprowadza się zakaz wstępu osób postronnych na piętro budynku ZORD.

Przy ustalaniu list uczestników na poszczególne terminy kursów reedukacyjnych pierwszeństwo mają osoby uprzednio zapisane na kursy, które zostały odwołane.

______________________________________________________

Kurs dla osób naruszających przepisy ruchu drogowego, o którym mowa w art. 130 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

terminy kursów:

  • 24 maja 2020 r., godz. 10:00
  • 28 czerwca 2020 r., godz. 10:00

koszt 350 zł, płatne przelewem; zapisy mailowo lub telefonicznie


Uwaga przeczytaj wyciąg z regulaminu !!!

____________________________________________________

Zachodniopomorski Ośrodek Ruchu Drogowego informuje, że od 01.07.2015r. organizuje kursy reedukacyjne w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii – o których mowa w art. 100 ust. 1 Ustawy o kierujących pojazdami: tj. z dnia 16 stycznia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 155)

UWAGA. Warunkiem uczestniczenia w kursie jest dostarczenie niezwłocznie decyzji kierującej na kurs oraz dokonanie opłaty najpóźniej trzy dni przed jego rozpoczęciem (dzień wpływu na konto). Nieopłacenie w terminie skutkuje skreśleniem z listy uczestników. W tytule wpłaty należy podać imię i nazwisko oraz nazwę kursu (kurs reedukacyjny).

Na kurs należy zabrać dokument tożsamości. 

Terminy kursów

  • 06-07 czerwca 2020 r. w siedzibie ZORD w Koszalinie (początek godz. 8.00;  sala nr 5 na parterze)
  • 20-21 czerwca 2020 r. w siedzibie ZORD w Koszalinie (początek godz. 8.00;  sala nr 5 na parterze)
  • 04-05 lipca 2020 r. w siedzibie ZORD w Koszalinie (początek godz. 8.00;  sala nr 5 na parterze)
  • 18-19 lipca 2020 r. w siedzibie ZORD w Koszalinie (początek godz. 8.00;  sala nr 5 na parterze)

Kurs reedukacyjny jest prowadzony przez dwa dni, przez osiem godzin każdego dnia, w formie wykładów.

Przyjmujemy zapisy na:

  • 18-19 lipca 2020 r. w siedzibie ZORD w Koszalinie

Koszt kursu 400 zł.

Uwaga przeczytaj wyciąg z regulaminu


Zachodniopomorski Ośrodek Ruchu Drogowego prowadzi szkolenia zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 6 lipca 2010r. w sprawie kierowania ruchem drogowym (tj. z dnia 8 stycznia 2016 r. – Dz.U. z 2016r. poz. 143)

Terminy kursów 

Aktualnie przyjmujemy zgłoszenia. Termin zostanie wyznaczony po wpłynięciu odpowiedniej liczby chętnych.

 

 kwietnia 2019 r. w siedzibie ZORD w Koszalinie; początek o godz. 8:30, sala nr 5; płatności należy dokonać przed rozpoczęciem szkolenia.

Szkolenie trwa 8 godz. lekcyjnych. Zaświadczenie wydane po szkoleniu ważne jest 5 lat.

Koszt szkolenia 350zł.

Kurs musi być opłacony przed rozpoczęciem.

Konieczne jest przesłanie zgłoszenia na załączonym druku – Zgłoszenie kierowania ruchem – pobierz dokument

Uwaga przeczytaj wyciąg z regulaminu !!!