Kursy i Szkolenia

 

Od dnia 07.05.2020r. wznawiamy zapisy na kursy i szkolenia

 

Zapisy na wszystkie kursy i szkolenia przeprowadza się w sposób zdalny przy użyciu poczty elektronicznej: brd-szkolenia@zord.pl lub telefonicznie: 731 190 590 lub 606 69 55 40.

Opłaty za udział w kursach i szkoleniach dokonywane są tylko poprzez wpłaty przelewem na konto bankowe ZORD nr 14 1240 1428 1111 0000 2263 7329, w tytule wpłaty imię i nazwisko oraz nazwa kursu.

Wstęp do budynku mają tylko osoby, które w danym dniu biorą udział w kursie lub szkoleniu.

Osoby uczestniczące w szkoleniach obowiązują ogólne zasady wejścia i wyjścia z budynku ZORD.

Kursanci będą poddani kontroli spełniania wymogów związanych z reżimem epidemiologicznym – zasłanianie twarzy, dezynfekcja rąk, kontrolny pomiar temperatury.

Pracownik ZORD odmawia wstępu do budynku osobie, które nie realizuje obowiązku prawnego dotyczącego zasłaniania ust i nosa (o ile przepis ten będzie w danej chwili obowiązywał).

Pracownik ZORD odmawia wejścia do budynku również osobie zdradzającej objawy infekcji – podwyższona temperatura, kaszel, kichanie itp.

Z uwagi na wskazania Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koszalinie oraz regulacje wewnętrzne ZORD, osoby uczestniczące w kursie obowiązane są wypełnić OŚWIADCZENIE. Wypełnione oświadczenie należy przynieść ze sobą lub wypełnić w dniu szkolenia.

Wprowadza się zakaz wstępu osób postronnych na piętro budynku ZORD.

______________________________________________________

Kurs dla osób naruszających przepisy ruchu drogowego, o którym mowa w art. 130 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

terminy kursów:

  • 16 grudnia 2020 r., godz. 14:30

koszt 350 zł, płatne przelewem na trzy dni przed terminem; zapisy mailowo lub telefonicznie


Uwaga przeczytaj wyciąg z regulaminu !!!

____________________________________________________

Zachodniopomorski Ośrodek Ruchu Drogowego informuje, że od 01.07.2015r. organizuje kursy reedukacyjne w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii – o których mowa w art. 100 ust. 1 Ustawy o kierujących pojazdami: tj. z dnia 16 stycznia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 155)

UWAGA. Warunkiem uczestniczenia w kursie jest dostarczenie niezwłocznie decyzji kierującej na kurs oraz dokonanie opłaty najpóźniej trzy dni przed jego rozpoczęciem (dzień wpływu na konto). Nieopłacenie w terminie skutkuje skreśleniem z listy uczestników. W tytule wpłaty należy podać imię i nazwisko oraz nazwę kursu (kurs reedukacyjny).

Na kurs należy zabrać dokument tożsamości. 

Terminy kursów

  • 26 – 27 listopada 2020 r. w siedzibie ZORD w Koszalinie ( początek godz. 13:00; sala nr 5 na parterze)
  • 26 – 27 listopada 2020 r. w Oddziale Terenowym ZORD w Szczecinku, ul. Kościuszki 47-49 (początek godz. 08:30)  UWAGA!!! KURS PRZENIESIONY Z 12 – 13 XI 2020 r.
  • 03 – 04 grudnia 2020 r. w siedzibie ZORD w Koszalinie ( początek godz. 13:00; sala nr 5 na parterze)
  • 17 – 18 grudnia 2020 r. w Oddziale Terenowym ZORD w Szczecinku, ul. Kościuszki 47-49 (17 grudnia początek godz. 10:15; 18 grudnia – godz. 8:00;)
  • 17 – 18 grudnia 2020 r. w siedzibie ZORD w Koszalinie ( początek godz. 13:00; sala nr 5 na parterze)

Kurs reedukacyjny jest prowadzony przez dwa dni, przez osiem godzin każdego dnia, w formie wykładów.

UWAGA!!! W PRZYPADKU BRAKU WYSTARCZAJĄCEJ LICZBY ZGŁOSZEŃ, KURS MOŻE ZOSTAĆ ODWOŁANY!

Przyjmujemy zapisy na:

  • 03 – 04 grudnia 2020 r. w siedzibie ZORD w Koszalinie
  • 17 – 18 grudnia 2020 r. w Oddziale Terenowym ZORD w Szczecinku
  • 17 – 18 grudnia 2020 r. w siedzibie ZORD w Koszalinie

Koszt kursu 400 zł.

Uwaga przeczytaj wyciąg z regulaminu


Zachodniopomorski Ośrodek Ruchu Drogowego prowadzi szkolenia zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 6 lipca 2010r. w sprawie kierowania ruchem drogowym (tj. z dnia 8 stycznia 2016 r. – Dz.U. z 2016r. poz. 143)

Terminy kursów 

18 września 2020 r., godz. 13:00, w siedzibie ZORD w Koszalinie, ul. Mieszka I 39

 

 kwietnia 2019 r. w siedzibie ZORD w Koszalinie; początek o godz. 8:30, sala nr 5; płatności należy dokonać przed rozpoczęciem szkolenia.

Szkolenie trwa 8 godz. lekcyjnych. Zaświadczenie wydane po szkoleniu ważne jest 5 lat.

Koszt szkolenia 350zł.

Kurs musi być opłacony przed rozpoczęciem.

Konieczne jest przesłanie zgłoszenia na załączonym druku – Zgłoszenie kierowania ruchem – pobierz dokument

Uwaga przeczytaj wyciąg z regulaminu !!!