Kursy i Szkolenia

Dane kontaktowe do zgłaszania na kursy:

mail: brd-szkolenia @zord.pl

+48 664 121 553; +48 606 69 55 40; +48 664 121 548

 

Najbliższe szkolenia na zmniejszenie liczby punktów karnych.

  • 09 stycznia 2019 r. – godz. 13:00 (w siedzibie ZORD w Koszalinie)

Na szkolenie należy się wcześniej zapisać telefonicznie lub mailowo, podając kontaktowy numer telefonu. Kurs odbędzie się pod warunkiem zebrania odpowiedniej liczby chętnych. Osoby zapisane zostaną poinformowane telefonicznie o tym, czy kurs się odbędzie. 

Na kurs należy przyjść ok. pół godziny przed 13:00 z prawem jazdy. Koszt szkolenia – 350 zł. Opłaty można dokonać przed szkoleniem w kasie (gotówką lub kartą) lub przelewem na konto:

PeKaO S.A. O/I Koszalin Nr 14 1240 1428 1111 0000 2263 7329

tytuł przelewu: imię i nazwisko – punkty karne

 

____________________________________________________

Zachodniopomorski Ośrodek Ruchu Drogowego informuje, że od 01.07.2015r. organizuje kursy reedukacyjne w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii – o których mowa w art. 100 ust. 1 Ustawy o kierujących pojazdami: tj. z dnia 16 stycznia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 155)

UWAGA. Warunkiem uczestniczenia w kursie jest dostarczenie niezwłocznie decyzji kierującej na kurs oraz dokonanie opłaty najpóźniej dwa dni przed jego rozpoczęciem (dzień wpływu na konto). Nieopłacenie w terminie skutkuje skreśleniem z listy uczestników. W tytule wpłaty należy podać imię i nazwisko oraz nazwę kursu (kurs reedukacyjny).

Na kurs należy zabrać dokument tożsamości. 

Terminy kursów

  • 11-12 stycznia 2019 r. w siedzibie ZORD w Koszalinie (początek godz. 13.00 w dniu 11 stycznia; 12 stycznia od godz. 8.00)
  • 22-23 lutego 2019 r.  w siedzibie ZORD w Koszalinie (początek godz. 13.00 w dniu 22 lutego, 23 lutego od godz. 8.00)

Zapisy przyjmujemy na terminy: 

  • 11-12 stycznia 2019 r. w siedzibie ZORD w Koszalinie 
  • 22-23 lutego 2019 r.  w siedzibie ZORD w Koszalinie

Kurs reedukacyjny jest prowadzony przez dwa dni, przez osiem godzin każdego dnia, w formie wykładów.

Koszt kursu 400 zł.


Zachodniopomorski Ośrodek Ruchu Drogowego prowadzi szkolenia zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 6 lipca 2010r. w sprawie kierowania ruchem drogowym (tj. z dnia 8 stycznia 2016 r. – Dz.U. z 2016r. poz. 143)

Terminy kursów 

  • Aktualnie przyjmujemy zgłoszenia. Termin kursu zostanie wyznaczony po wpłynięciu odpowiedniej liczby zgłoszeń.  
  •  Szkolenie trwa 8 godz. Zaświadczenie wydane po szkoleniu ważne jest 5 lat.

Koszt szkolenia 350zł.

Konieczne jest przesłanie zgłoszenia na załączonym druku – Zgłoszenie kierowania ruchem – pobierz dokument