Egzamin praktyczny.

W związku z pojawiającymi się w internecie informacjami na temat egzaminów praktycznych, ZORD informuje, że nie ma wyznaczonych tras egzaminacyjnych na część praktyczną egzaminu. Egzaminator dobiera trasę tak, aby zrealizować zadania egzaminacyjne w ruchu drogowym.

Zasady organizacji i zdawania egzaminu reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz.U. z 2016 r. poz. 232 z póź. zmianami).

Ponadto informujemy, że egzaminatorzy ZORD nie biorą udziału w żadnych filmach instruktażowych dotyczących zdawania egzaminu państwowego na prawo jazdy.