Kurs dla kandydatów na diagnostów

Zachodniopomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Koszalinie dokonuje naboru chętnych na

kurs kandydatów na diagnostów samochodowych.

Kurs obejmuje 116 godzin.Termin rozpoczęcia uzależniony od naboru niezbędnej ilości kandydatów.

Zgłoszenia i zapytania kierować: Kierownik O/SKP: 664 121-555;   mail:   oskp@zord.pl