Stacja Kontroli Pojazdów

ZORD ogłasza nabór na kurs kandydatów na diagnostów samochodowych.

Kurs prowadzony jest na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU W SPRAWIE SZKOLENIA I EGZAMINOWANIA DIAGNOSTÓW ORAZ WZORÓW DOKUMENTÓW Z TYM ZWIĄZANYCH.

Zakres kursu obejmuje 116 godz.

zgłoszenia przyjmujemy pod nr +48 662-184-446 oraz mailowo brd-szkolenia@zord.pl


Podstawowa Stacja Kontroli Pojazdów 

ul. Batalionów Chłopskich 43 w Koszalinie

tel. 94 343-07-45; kom. 881-404-555

e-mail: badania-pojazdow-batalionow@zord.pl

UWAGA!!! dojazd od ul. Młyńskiej (ze względu na budowę wiaduktu)

Godziny otwarcia:
 poniedziałek:          9.00 – 17.00
 wt.  –  pt.:              7.30 – 18.00
 sobota:                   8.00 – 15.00 

Na naszej stacji czas klienta jest najważniejszy!!!

 

Akceptujemy płatności: gotówkowe, bezgotówkowe, BLIK.

 

1. Organizacja procesu badania technicznego:

 1. Klienci podjeżdżając na stację pozostają w pojazdach i nie wychodzą bez wezwania diagnosty i stosują się do obowiązku zakrywania nosa i ust.
 2. Przed rozpoczęciem badania diagnosta podchodzi do pojazdu i prosi o uchylenie okna. Przez uchylone okno pobiera dokumenty i udaje się do biura. Przed udaniem się do biura informuje klienta, żeby ten pozostał w samochodzie do czasu aż diagnosta opuści halę diagnostyczna.
 3. Po przybyciu na stanowisko kasowe diagnosta przywołuje klienta nakazuje dezynfekcję rąk. Opłaty przyjmowane są w formie gotówkowej i bezgotówkowej.
 4. Po pobraniu opłaty i wystawieniu dokumentu sprzedaży diagnosta poleca klientowi udanie się do pojazdu.
 5. Diagnosta wychodzi na halę diagnostyczną dopiero po tym jak upewni się, że klient przebywa w pojeździe.
 6. Diagnosta przeprowadza badanie techniczne tylko wtedy kiedy klient przebywa w pojeździe. Klient samodzielnie wjeżdża na stanowisko przeglądowe. Diagnosta nie wchodzi do pojazdu klienta.
 7. Po zakończeniu badania diagnosta poleca klientowi pozostać w pojeździe. Diagnosta udaje się do biura i informując klienta, że ten może podejść do okienka dopiero wtedy kiedy diagnosta opuści halę.
 8. W biurze diagnosta wpisuje wynik badania, dokonuje wpisu w dowodzie rejestracyjnym i przez okienko wydaje dokument klientowi. Po czym informuje klienta, żeby ten udał się do pojazdu i tam oczekiwał.
 9. Dopiero wtedy, kiedy klient będzie w pojeździe diagnosta wychodzi na halę i otwiera bramę wyjazdową.

 

2. Bez zbędnego umawiania się wykonujemy usługi dodatkowe                                                                   – ekspresowo i profesjonalnie.  

 1. Klienci podjeżdżając na stację pozostają w pojazdach i nie wychodzą bez wezwania diagnosty. Klienci Stacji stosują się do poleceń diagnosty.
 2. Przed wjazdem/wejściem osoby do hali diagnostycznej upewnić się czy osoba – klient stosuje się do obowiązku zakrywania nosa i ust. 
 3. Przez uchylone okno pojazdu klient zgłasza rodzaj usługi którą chce wykonać.
 4. Po zgłoszeniu usługi klient podjeżdża pod wskazane stanowisko w celu realizacji.
 5. Po podstawieniu samochodu klient opuszcza pojazd i oczekuje na zakończenie usługi poza stanowiskiem w miejscu wyznaczonym stolikiem „kawowym” (lub poza budynkiem stacji) w bezpiecznej odległości.
 6. Po zakończeniu realizacji usługi diagnosta pobiera opłatę (w dogodnej formie płatniczej) i nadzoruje wyjazd pojazdu z budynku Stacji.

 

Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów

ul. Mieszka I 39 w Koszalinie

tel. 94 346-26-59; kom. 881-404-555

e-mail: badania-pojazdow-mieszka@zord.pl

Godziny otwarcia:
pon.  –  pt.:         8.00 – 16.00
      sobota:         8.00 – 15.00 
 

 

Akceptujemy płatności: gotówkowe, bezgotówkowe, BLIK.

 

1. Organizacja procesu badania technicznego:

 1. Klienci podjeżdżając na stację pozostają w pojazdach i nie wychodzą bez wezwania diagnosty i stosują się do obowiązku zakrywania nosa i ust.
 2. Przed rozpoczęciem badania diagnosta podchodzi do pojazdu i prosi o uchylenie okna. Przez uchylone okno pobiera dokumenty i udaje się do biura. Przed udaniem się do biura informuje klienta, żeby ten pozostał w samochodzie do czasu aż diagnosta opuści halę diagnostyczna.
 3. Po przybyciu na stanowisko kasowe diagnosta przywołuje klienta, nakazuje dezynfekcję rąk. Opłaty przyjmowane są w formie gotówkowej i bezgotówkowej.
 4. Po pobraniu opłaty i wystawieniu dokumentu sprzedaży diagnosta poleca klientowi udanie się do pojazdu.
 5. Diagnosta wychodzi na halę diagnostyczną dopiero po tym jak upewni się, że klient przebywa w pojeździe.
 6. Diagnosta przeprowadza badanie techniczne tylko wtedy kiedy klient przebywa w pojeździe. Klient samodzielnie wjeżdża na stanowisko przeglądowe. Diagnosta nie wchodzi do pojazdu klienta.
 7. Po zakończeniu badania diagnosta poleca klientowi pozostać w pojeździe. Diagnosta udaje się do biura i informując klienta, że ten może podejść do okienka dopiero wtedy kiedy diagnosta opuści halę.
 8. W biurze diagnosta wpisuje wynik badania, dokonuje wpisu w dowodzie rejestracyjnym i przez okienko wydaje dokument klientowi. Po czym informuje klienta, żeby ten udał się do pojazdu i tam oczekiwał.
 9. Dopiero wtedy, kiedy klient będzie w pojeździe diagnosta wychodzi na halę i otwiera bramę wyjazdową.

 

2. Bez zbędnego umawiania się wykonujemy usługi dodatkowe                                                                   – ekspresowo i profesjonalnie.  

 1. Klienci podjeżdżając na stację pozostają w pojazdach i nie wychodzą bez wezwania diagnosty. Klienci Stacji stosują się do poleceń diagnosty.
 2. Przed wjazdem/wejściem osoby do hali diagnostycznej upewnić się czy osoba – klient stosuje się do obowiązku zakrywania nosa i ust. 
 3. Przez uchylone okno pojazdu klient zgłasza rodzaj usługi którą chce wykonać.
 4. Po zgłoszeniu usługi klient podjeżdża pod wskazane stanowisko w celu realizacji.
 5. Po podstawieniu samochodu klient opuszcza pojazd i oczekuje na zakończenie usługi poza stanowiskiem w miejscu wyznaczonym stolikiem „kawowym” (lub poza budynkiem stacji) w bezpiecznej odległości.
 6. Po zakończeniu realizacji usługi diagnosta pobiera opłatę (w dogodnej formie płatniczej) i nadzoruje wyjazd pojazdu z budynku Stacji.