Author Archives: Tomasz Kozłowski

Wstrzymanie egzaminów na kategorie motocyklowe.

Dyrektor ZORD w Koszalinie informuje, że ze względu na warunki atmosferyczne i bezpieczeństwo osób przystępujących do egzaminu, wstrzymuje okresowo począwszy od 07.11.2017r. państwowe egzaminy praktyczne w zakresie kategorii AM, A1, A2, A prawa jazdy. Podstawa prawna: §17 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o

Egzamin praktyczny.

W związku z pojawiającymi się w internecie informacjami na temat egzaminów praktycznych, ZORD informuje, że nie ma wyznaczonych tras egzaminacyjnych na część praktyczną egzaminu. Egzaminator dobiera trasę tak, aby zrealizować zadania egzaminacyjne w ruchu drogowym. Zasady organizacji i zdawania egzaminu reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego