– Kurs egzaminatorów

Zapraszamy egzaminatorów i kandydatów na egzaminatorów na kurs.

regulamin kursu