Kursy i szkolenia

Kurs zmniejszający liczbę punktów karnychpodstawa prawna Dz.U. z 2023r. poz. 1897

zapisy na szkolenia od środy 20.09.2023r.:

 • tel. 94 3462921, 662-184-446
 • mail: zord@zord.pl   brd-szkolenia@zord.pl

Należy podać dane:

 • imię i nazwisko
 • data i miejsce urodzenia
 • nr PESEL
 • nazwę województwa w którym zamieszkujemy

opłata 1000zł, gotówka, karta, na konto nr 14 1240 1428 1111 0000 2263 7329 z dopiskiem „imię i nazwisko – punkty”

szkolenia odbywają się w Koszalinie przy ul. Mieszka I 39 (siedziba ZORD) sala nr 5 na parterze

szkolenie jest jednodniowe – 8 godz. (po 45min) + zajęcia praktyczne z hamowania awaryjnego

terminy szkoleń:

 • 03.10.2023r. godz. 8:35 – brak miejsc
 • 09.10.2023r. godz.8:35
 • 10.10.2023r. godz.8:35 – brak miejsc
 • 16.10.2023r. godz. 8:35
 • 17.10.2023r. godz. 8:35

Po zakończonym szkoleniu wysyłamy zaświadczenie o odbytym szkoleniu do odpowiedniego Komendanta Wojewódzkiego Policji, drugi egzemplarz dostaje osoba przeszkolona.Kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii – o którym mowa w art. 100 ust. 3 Ustawy o kierujących pojazdami.

Proszę zapoznać się z regulaminem kursów.

Kursy reedukacyjne prowadzimy w naszej siedzibie:

 • w Koszalinie – ul. Mieszka I 39
 • w Szczecinku – ul. Kościuszki 47-49

 

Zapisy na kurs:

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 06 lipca 2022 r. (Dz.U. 2022 poz. 1505) opłata za kurs wynosi 500 zł.

opłaty należy dokonać najpóźniej 5 dni przed szkoleniem na konto:

14 1240 1428 1111 0000 2263 7329

brak opłaty może skutkować skreśleniem z listy uczestników kursu

w tytule wpłaty należy podać imię i nazwisko oraz dopisek kurs reedukacyjny

terminy kursów reedukacyjnych

 • w Koszalinie
  • 12-13 październik 2023 (kurs trwa czwartek i piątek, od 8:30 po 8 godz.)
 • w Szczecinku
  • 28-29 września 2023r. ul. Kościuszki 47-49 (kurs trwa czwartek i piątek, od 8:30 po 8 godz.)
  • 26-27 paździenika 2023r. ul. Kościuszki 47-49 (kurs trwa czwartek i piątek, od 8:30 po 8 godz.)

Kurs kierowania ruchem

Proszę zapoznać się z regulaminem kursów.

Prowadzimy szkolenie w sprawie kierowania ruchem zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 6 lipca 2010r. w sprawie kierowania ruchem drogowym (tj. z dnia 8 stycznia 2016 r. – Dz.U. z 2016r. poz. 143)

Terminy kursów – 26.09.2023r.

Szkolenie trwa 8 godz. lekcyjnych (od 8:30). Zaświadczenie wydane po szkoleniu ważne jest 5 lat.

zapisy na kurs tel. 943-462-921; 662-184-446,

zapisy mailowe: zord@zord.pl; brd-szkolenia@zord.pl

Koszt szkolenia 400zł.

Kurs musi najpóźniej być opłacony przed rozpoczęciem.

nr konta do opłat za kurs: 14 1240 1428 1111 0000 2263 7329

w tytule wpłaty należy podać imię i nazwisko oraz dopisek kurs kierowania ruchem

Zgłoszenie na kurs kierowania ruchem – pobierz dokument