Kursy i szkolenia

Kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii – o którym mowa w art. 100 ust. 3 Ustawy o kierujących pojazdami.

Proszę zapoznać się z regulaminem kursów.

Kursy reedukacyjne prowadzimy w naszej siedzibie:

  • w Koszalinie – ul. Mieszka I 39
  • w Szczecinku – ul. Kościuszki 47-49

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 06 lipca 2022 r. (Dz.U. 2022 poz. 1505) opłata za kurs wynosi 500 zł.

opłaty należy dokonać najpóźniej 5 dni przed szkoleniem na konto:

14 1240 1428 1111 0000 2263 7329

brak opłaty może skutkować skreśleniem z listy uczestników kursu

w tytule wpłaty należy podać imię i nazwisko oraz dopisek kurs reedukacyjny

terminy kursów reedukacyjnych

  • w Koszalinie
    • 25-26 maja 2023r. ul. Mieszka I 39 (kurs trwa czwartek i piątek od 13:00 po 8 godz.)
    • 15-16 czerwca 2023r. ul. Mieszka I 39 (kurs trwa czwartek i piątek od 8:30 po 8 godz.)
  • w Szczecinku
    • 25-26 maja 2023r. (kurs trwa czwartek i piątek od 8:30 po 8 godz.)

Zapisy na kurs:


Kurs kierowania ruchem

Proszę zapoznać się z regulaminem kursów.

Prowadzimy szkolenie w sprawie kierowania ruchem zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 6 lipca 2010r. w sprawie kierowania ruchem drogowym (tj. z dnia 8 stycznia 2016 r. – Dz.U. z 2016r. poz. 143)

Terminy kursów – zbieramy chętnych na kolejny kurs

Szkolenie trwa 8 godz. lekcyjnych. Zaświadczenie wydane po szkoleniu ważne jest 5 lat.

zapisy na kurs tel. 943-462-921; 662-184-446,

zapisy mailowe: zord@zord.pl; brd-szkolenia@zord.pl

Koszt szkolenia 400zł.

Kurs musi najpóźniej być opłacony przed rozpoczęciem.

nr konta do opłat za kurs: 14 1240 1428 1111 0000 2263 7329

w tytule wpłaty należy podać imię i nazwisko oraz dopisek kurs kierowania ruchem

Zgłoszenie na kurs kierowania ruchem – pobierz dokument