Kursy i szkolenia


Kurs zmniejszający liczbę punktów karnych

Proszę zapoznać się z regulaminem kursów.

do kursu może przystąpić osoba która:

 • ma prawo jazdy powyżej 1 roku
 • nie ma przekroczonych 24 punktów

na kurs można się zapisać

 • mailowo: brd-szkolenia@zord.pl; zord@zord.pl
 • telefonicznie: 943462921, 662184446

Da zapisania potrzebne są dane:

 1. imię i nazwisko
 2. PESEL
 3. data i miejsce urodzenia
 4. nazwa województwa w którym mamy zameldowanie
 5. nr telefonu kontaktowego

Opłatę 1000zł należy wnieść 5 dni roboczych przed szkoleniem na konto

14 1240 1428 1111 0000 2263 7329

brak opłaty może skutkować skreśleniem z listy uczestników kursu

w tytule wpłaty należy podać imię i nazwisko oraz dopisek „punkty karne”

terminy szkoleń:

 • 24.06.2024
 • 01.07.2024
 • 15.07.2024
 • 29.07.2024

szkolenie odbywa się w Koszalinie, przy ul. Mieszka I 39 sala nr 5 (parter) o godz. 8:20Kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii – o którym mowa w art. 100 ust. 3 Ustawy o kierujących pojazdami.

Proszę zapoznać się z regulaminem kursów.

Kursy reedukacyjne prowadzimy w naszej siedzibie:

 • w Koszalinie – ul. Mieszka I 39
 • w Szczecinku – ul. Kościuszki 47-49

 

Zapisy na kurs:

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 06 lipca 2022 r. (Dz.U. 2022 poz. 1505) opłata za kurs wynosi 500 zł.

opłaty należy dokonać najpóźniej 5 dni przed szkoleniem na konto:

14 1240 1428 1111 0000 2263 7329

brak opłaty może skutkować skreśleniem z listy uczestników kursu

w tytule wpłaty należy podać imię i nazwisko oraz dopisek kurs reedukacyjny

terminy kursów reedukacyjnych

 

 • w Koszalinie
  • 27.06 – 28.06.2024 (kurs trwa czwartek i piątek, od 8:30 po 8 godz.)
  • 04.07 – 05.07.2024 (kurs trwa czwartek i piątek, od 8:30 po 8 godz.)

 

 • w Szczecinku
  • 25.07 – 26.07.2024r. ul. Kościuszki 47-49 (kurs trwa czwartek i piątek, od 8:30 po 8 godz.)


Kurs kierowania ruchem

Proszę zapoznać się z regulaminem kursów.

Prowadzimy szkolenie w sprawie kierowania ruchem zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 6 lipca 2010r. w sprawie kierowania ruchem drogowym (tj. z dnia 8 stycznia 2016 r. – Dz.U. z 2016r. poz. 143)

Terminy kursów – w/g zapotrzebowania

Szkolenie trwa 8 godz. lekcyjnych (od 8:30). Zaświadczenie wydane po szkoleniu ważne jest 5 lat.

zapisy na kurs tel. 943-462-921; 662-184-446,

zapisy mailowe: zord@zord.pl; brd-szkolenia@zord.pl

Koszt szkolenia 400zł.

Kurs musi najpóźniej być opłacony przed rozpoczęciem.

nr konta do opłat za kurs: 14 1240 1428 1111 0000 2263 7329

w tytule wpłaty należy podać imię i nazwisko oraz dopisek kurs kierowania ruchem

Zgłoszenie na kurs kierowania ruchem – pobierz dokument