Egzaminy

Kontakt w sprawie egzaminów od poniedziałku do piątku.

 

Zapisy bezpośrednio w biurze w Koszalinie oraz w Szczecinku:

od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:00


Zasady egzaminu reguluje:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY W SPRAWIE EGZAMINOWANIA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UPRAWNIENIA DO KIEROWANIA POJAZDAMI, SZKOLENIA, EGZAMINOWANIA I UZYSKIWANIA UPRAWNIEŃ PRZEZ EGZAMINATORÓW ORAZ WZORÓW DOKUMENTÓW STOSOWANYCH W TYCH SPRAWACH z dnia 28 czerwca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1206)

 

Na egzamin należy zgłosić się z ważnym dokumentem tożsamości: tj.

1) dowód osobisty;

2) karta pobytu;

3) paszport;

4) tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca;

5) polski dokument tożsamości cudzoziemca;

6) zgoda na pobyt tolerowany.

 

Rezygnację lub zmianę terminu egzaminu należy zgłosić w formie pisemnej na dwa dni przed wyznaczonym terminem – najlepiej osobiście w sekretariacie ZORD lub mailem na adres: zord@zord.pl

Osoby, które mają w orzeczeniu lekarskim wpisane pewne ograniczenia (np. jazda w okularach) muszą bezwzględnie stosować się do tych wpisów na egzaminie.