Opłaty

Opłaty za egzamin można dokonać:

  • gotówką lub kartą płatniczą w trakcie rejestracji w siedzibie ZORD
  • przelewem na konto: 14 1240 1428 1111 0000 2263 7329 – w tytule przelewu proszę podać imię, nazwisko, PESEL i tytuł wpłaty

Opłaty za przeprowadzenie egzaminu państwowego na prawo jazdy
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 23.03.2023r. poz. 1902
obowiązują od 7 kwietnia 2023r.

Kategoria i zakres Za przeprowadzenie egzaminu państwowego pobiera się opłatę
w wysokości [PLN]
egzamin teoretyczny na wszystkie kategorie 50
egzamin praktyczny
kat. AM, A1, A2, A
200
egzamin praktyczny
kat. B
200
egzamin praktyczny
kat. B1, C1, D1, T, B kod 96
200
egzamin praktyczny
kat. C, D, B+E
250
egzamin praktyczny
kat. C1+E, C+E, D1+E, D+E
250
egzamin praktyczny
kat. „pozwolenie”
200

 

Opłata za egzamin dla kierowców wykonujących przewóz drogowy wynosi 50 zł