Karta rowerowa

W dniu 16.06.2023 o godz. 8:15 odbędzie się szkolenie w zakresie uzyskania karty rowerowej dla osób niebędących uczniami szkoły podstawowej.

zapisy na szkolenie należy składać mailowo na adres:  brd-szkolenia@zord.pl

w zgłoszeniu należy podać

  • imię i nazwisko
  • datę urodzenia
  • dokładny adres (z kodem pocztowym)

na szkolenie należy przynieść:

  • jedną fotografię o wymiarach 45mm x 35mm (taką jak na dokumenty)
  • pisemną zgodę rodzica (opiekuna prawnego) – bez pisemnej zgody rodzica osoba nie zostanie dopuszczona do szkolenia

po zakończonym szkoleniu odbędzie się egzamin. 

We współpracy ze szkołami podstawowymi i Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy Policji w Koszalinie prowadzimy na terenie Miasteczka Ruchu Drogowego egzaminy praktyczne na kartę rowerową.

W naszym ośrodku ruchu drogowego istnieje miasteczko, w którym dzieci i młodzież może poznawać zasady ruchu drogowego oraz doskonalić swoje umiejętności. Zapraszamy do nauki i wspólnej zabawy 🙂

tel. kontaktowy w sprawie karty rowerowej: 662-184-446