– Rezygnacja z egzaminu

Rezygnację lub zmianę terminu egzaminu należy zgłosić w formie pisemnej na dwa dni robocze przed wyznaczonym terminem – najlepiej osobiście w sekretariacie ZORD lub mailem na adres: zord@zord.pl

 

Wyciąg z rozporządzenia w sprawie egzaminowania …

§11

……….

4.Osoba egzaminowana, nie później niż na 2 dni robocze przed planowanym egzaminem państwowym, informuje w formie pisemnej ośrodek egzaminowania, że nie stawi się na egzamin w wyznaczonym terminie. Dopuszcza się przesłanie powyższej informacji środkami komunikacji elektronicznej. Na żądanie ośrodka egzaminowania wymagane jest okazanie urzędowego potwierdzenia przedłożenia (UPP) lub wydruku potwierdzenia dostarczenia (odczytu) korespondencji wysłanej pocztą elektroniczną.

 

Dodaj komentarz