Egzaminy

Informujemy, że egzaminy praktyczne w zakresie kategorii AM, A2, A1, A prawa jazdy zostają wznowione z dniem 12.04.2016r.

 
Podstawa prawna: §17 pkt 2 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz.U. z 2016r. poz. 232).

 

Zasady egzaminu reguluje:
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz.U. z 2016 r. poz. 232)

 

Rejestracja na egzamin czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00, we wtorki do 18:00 oraz w wybrane soboty w godz. 8:00 – 16:00

Rejestracja w Szczecinku w okresie 26.09.2019-18.10.2019 czynna w godzinach 8.30 – 15.00

Na egzamin należy zgłosić się z ważnym dokumentem tożsamości (tj.: dowód osobisty, paszport, karta pobytu).

 

Rezygnację lub zmianę terminu egzaminu należy zgłosić w formie pisemnej na dwa dni przed wyznaczonym terminem – najlepiej osobiście w sekretariacie ZORD lub mailem na adres: zord@zord.pl

 

Osoby, które mają w orzeczeniu lekarskim wpisane pewne ograniczenia (np. jazda w okularach) muszą bezwzględnie stosować się do tych wpisów na egzaminie.