Turnieje BRD

Eliminacje Wojewódzkie XLI Turnieju BRD w roku 2018
w Województwie Zachodniopomorskim Koszalin 2018
szkoły podstawowe – 11 maja 2018 r., gimnazja – 18 maja 2018 r.

 

Organizator: Polski Związek Motorowy oraz Komenda Główna Policji, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Edukacji Narodowej, WORD w Szczecinie, ZORD w Koszalinie.

biuro i miejsce eliminacji wojewódzkich Turnieju: Zachodniopomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Koszalinie, 75-124 Koszalin, ul. Mieszka I 39

e-mail do biura turnieju: brd-szkolenia@zord.pl

telefony :664 121 548, 664 121 553, 606 69 55 40

Termin zgłaszania drużyn do eliminacji wojewódzkich: 04 maja 2018 r. – SZKOŁY PODSTAWOWE

11 maja 2018 r. – GIMNAZJA

 

Uwaga!!! Brak któregokolwiek z niżej wymienionych dokumentów skutkować będzie wykluczeniem drużyny z Turnieju:

 1. Ważnej legitymacji szkolnej.
 2. Ważnej karty rowerowej lub prawa jazy kategorii AM.
 3. Pisemnej zgody rodziców (opiekunów prawnych) na udział w Turnieju.
 4. Zaświadczenia lekarskiego lub oświadczenia rodziców (opiekunów prawnych) o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w Turnieju.
 5. Zgłoszenia w terminie drużyny.

Konkurencje praktyczne będą rozgrywane wyłącznie na rowerach:

 • o kołach 20” oraz o kołach 24″ dla uczniów szkół podstawowych,
 • o kołach 26″ dla uczniów gimnazjów,

Konkurencje będą rozgrywane na rowerach dostarczonych przez organizatora.
W czasie trwania konkurencji praktycznych każdy zawodnik musi używać kasku ochronnego (organizator zapewnia kaski dla uczniów, którzy nie mają własnego).

Dla uczniów szkół podstawowych i uczniów gimnazjów w konkurencji JAZDA ROWEREM – TOR SPRAWNOŚCIOWY będą do wykonania następujące zadania:

 • Równoważnia
 • Żmijka
 • Slalom z ograniczeniem
 • Łezka
 • Zatrzymanie w miejscu
 • Zawracanie w kwadracie

Rysunki zadań z toru sprawnościowego – pobierz plik.

XLI Turniej BRD

dla szkół podstawowych


Termin: 11.05.2018r. godz. 10:00; uczestnicy wraz z opiekunem zgłaszają się w biurze turnieju (na terenie Miasteczka Ruchu Drogowego) od godz. 8:00 do godz. 9:30

Miejsce: Zachodniopomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Koszalinie, ul. Mieszka I 39, 75-124 Koszalin

Zgłoszenie drużyny i oświadczenia: należy złożyć elektronicznie na adres : brd-szkolenia@zord.pl (nazwa i adres szkoły, imiona i nazwiska zawodników, nr. ich legitymacji szkolnych i kart rowerowych, dane opiekuna z nr tel. oraz skany podpisanych dokumentów) do biura turnieju w terminie do 08.05.2018 r.

Oryginały dokumentów: należy złożyć w biurze turnieju przed rozpoczęciem turnieju w dniu 11.05.2018 r.


Każdy uczestnik (przed rozpoczęciem turnieju) musi okazać w biurze turnieju ważną:
1. legitymację szkolną
2. kartę rowerową


 

Oświadczenie rodziców – wersja pdf

Oświadczenie rodziców – wersja doc

Regulamin Turnieju – wersja pdf

XLI Turniej BRD

dla uczniów gimnazjum


Termin: 18.05.2018r. godz. 10:00; uczestnicy wraz z opiekunem zgłaszają się w biurze turnieju (na terenie Miasteczka Ruchu Drogowego) od godz. 8:00 do godz. 9:30

Miejsce: Zachodniopomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Koszalinie, ul. Mieszka I 39, 75-124 Koszalin

Zgłoszenie drużyny i oświadczenia: należy złożyć elektronicznie na adres : brd-szkolenia@zord.pl (nazwa i adres szkoły, imiona i nazwiska zawodników, nr. ich legitymacji szkolnych i kart rowerowych, ew. prawa jazdy, dane opiekuna z nr tel. oraz skany podpisanych dokumentów) do biura turnieju w terminie do 15.05.2018 r.

Oryginały dokumentów: należy złożyć w biurze turnieju przed rozpoczęciem turnieju w dniu 18.05.2018 r.


Każdy uczestnik (przed rozpoczęciem turnieju) musi okazać w biurze turnieju ważną:
1. legitymację szkolną
2. kartę rowerową lub prawo jazdy kat.AM


 

Oświadczenie rodziców – wersja pdf

Oświadczenie rodziców – wersja doc

Regulamin Turnieju – wersja pdf