Turnieje BRD

Eliminacje Wojewódzkie XXXIX Turnieju BRD w roku 2016
w Województwie Zachodniopomorskim

 

Organizator: Zachodniopomorska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Biuro Eliminacji Wojewódzkich Turnieju: Zachodniopomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Koszalinie, 75-124 Koszalin, ul. Mieszka I 39

e-mail do biura turnieju: brd-szkolenia@zord.pl

telefon : 791-230-306

 

Uwaga!!! Brak któregokolwiek z niżej wymienionych dokumentów skutkować będzie wykluczeniem drużyny z Turnieju:

 1. Ważnej legitymacji szkolnej.
 2. Ważnej karty rowerowej lub prawa jazy kategorii AM.
 3. Oświadczenia rodziców (opiekunów prawnych) o zgodzie na udział w Turnieju.
 4. Oświadczenia rodziców (opiekunów prawnych) o braku przeciwwskazań zdrowotnych.
 5. Oświadczenia Dyrektora Szkoły o zgodzie na udział w Turnieju i posiadaniu stosownego ubezpieczenia.
 6. Zgłoszenia w terminie drużyny.

Konkurencje praktyczne będą rozgrywane wyłącznie na rowerach:

 • o kołach 20” oraz o kołach 24″ dla uczniów szkół podstawowych,
 • o kołach 26″ dla uczniów gimnazjów,

Konkurencje będą rozgrywane na rowerach dostarczonych przez organizatora.
W czasie trwania konkurencji praktycznych każdy zawodnik musi używać kasku ochronnego (organizator zapewnia kaski dla uczniów, którzy nie mają własnego).

Dla uczniów szkół podstawowych i uczniów gimnazjów w konkurencji JAZDA ROWEREM – TOR SPRAWNOŚCIOWY będą do wykonania następujące zadania:

 • Równoważnia
 • Żmijka
 • Slalom z ograniczeniem
 • Łezka
 • Zatrzymanie w miejscu
 • Zawracanie w kwadracie

Rysunki zadań z toru sprawnościowego – pobierz plik.

XXXIX Turniej BRD

dla szkół podstawowych


Termin: 13.05.2016r. godz. 10:00; uczestnicy wraz z opiekunem zgłaszają się w biurze turnieju do godz. 9:30

Miejsce: Zachodniopomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Koszalinie, ul. Mieszka I 39, 75-124 Koszalin

Zgłoszenie drużyny i oświadczenia: należy złożyć elektronicznie (skany podpisanych dokumentów) do biura turnieju w terminie do 09.05.2016r.

Oryginały dokumentów: należy złożyć w biurze turnieju przed rozpoczęciem turnieju w dniu 13.05.2016r.


Każdy uczestnik (przed rozpoczęciem turnieju) musi okazać w biurze turnieju ważną:
1. legitymację szkolną
2. kartę rowerową


Formularz zgłoszenia drużyny do Turnieju – wersja pdf

Formularz zgłoszenia drużyny do Turnieju – wersja doc

Oświadczenie rodziców – wersja pdf

Oświadczenie rodziców – wersja doc

Regulamin Turnieju – wersja pdf

XXXIX Turniej BRD

dla uczniów gimnazjum


Termin: 20.05.2016r. godz. 10:00; uczestnicy wraz z opiekunem zgłaszają się w biurze turnieju do godz. 9:30

Miejsce: Zachodniopomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Koszalinie, ul. Mieszka I 39, 75-124 Koszalin

Zgłoszenie drużyny i oświadczenia: należy złożyć elektronicznie (skany podpisanych dokumentów) do biura turnieju w terminie do 16.05.2016r.

Oryginały dokumentów: należy złożyć w biurze turnieju przed rozpoczęciem turnieju w dniu 20.05.2016r.


Każdy uczestnik (przed rozpoczęciem turnieju) musi okazać w biurze turnieju ważną:
1. legitymację szkolną
2. kartę rowerową lub prawo jazdy kat.AM


Formularz zgłoszenia drużyny do Turnieju – wersja pdf

Formularz zgłoszenia drużyny do Turnieju – wersja doc

Oświadczenie rodziców – wersja pdf

Oświadczenie rodziców – wersja doc

Regulamin Turnieju – wersja pdf