Turnieje BRD

Eliminacje Wojewódzkie XLII Turnieju BRD szkół podstawowych
w Województwie Zachodniopomorskim Koszalin 2019
II grupa – 21 maja 2019 r., I grupa – 22 maja 2019 r.

 

Zgłoszenia należy przesyłać na adres: brd-szkolenia@zord.pl

tel.: 606 69 55 40, 664 121 548, 664 121 553

W zgłoszeniu podajemy nazwę i adres szkoły, imiona i nazwiska uczniów, ich daty urodzenia, nr karty rowerowej/prawa jazdy, imię i nazwisko opiekuna i nr telefonu.

Termin przyjmowania zgłoszeń – 17 maja.

 

 

 

oświadczenie rodziców – wersja doc

regulamin Turnieju – wersja pdf

wyjaśnienie dot. III klas gimn. – wersja doc