Zamówienia publiczne

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2019 rok

Uzupełnienie planu zamówień publicznych na rok 2019.

___________________________________________________________________________

18-06-2019r. – Sukcesywna dostawa paliw płynnych do pojazdów egzaminacyjnych Zachodniopomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Koszalinie.

 

 

_________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

 

Zamówienie publiczne z dnia 17.04.2019r.

na dostawę samochodu osobowego przystosowanego do przeprowadzania egzaminów państwowych w zakresie kategorii B z automatyczną skrzynią biegów oraz kategorii AM, A1, A2, A prawa jazdy z napędem hybrydowym

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________

 

 

Zapytanie i odpowiedź z dnia 28.02.2019r. 

 

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 15.02.2019r. w sprawie:

– Przebudowy pomieszczenia w budynku szkoleniowo-administracyjnym Zachodniopomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Koszalinie przy ulicy Mieszka I 39

– Remontu pomieszczeń w budynku szkoleniowo-administracyjnym Zachodniopomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Koszalinie przy ulicy Mieszka I 39,

– Remontu pomieszczeń Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów przy ulicy Mieszka I 39 w Koszalinie

– Remontu pomieszczeń, daszków i ogrodzeń Stacji Kontroli Pojazdów przy ul. Batalionów Chłopskich 43 w Koszalinie

  • ogłoszenie o zamówieniu =>> pdf (7600 kB)
  • SIWZ (specyfikacja istotnych warunków zamówienia) =>> pdf (408 kB)
  • załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia =>> pdf (178 kB)
  • załącznik nr 2 – dokumentacja projektowa: pdf (90 kB) =>> pdf (90 kB)

ZADANIE NR 1 – PRZEBUDOWA POMIESZCZENIA  W BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-SZKOLENIOWYM PRZY UL. MIESZKA I-go 39 W KOSZALINIE

architektura:

rys. 1rys. 2rys. 3; rys. 4; rys. 5; rys. 6; rys. 7; rys. 8; rys. 9; rys. 10; rys. 11; rys.12

projekt budowlano-wykonawczy

przedmiary (kosztorysy ofertowe) – Roboty budowlane, instalacyjne elektryczne i sanitarne

instalacje elektryczne

E-1 rzuty; E-2 rzuty; E-3 rzuty

IT-1; IT-2

projekt budowlany

instalacje sanitarne

rys. 1; rys. 2

projekt budowlany

specyfikacja techniczna

zestawienie

konstrukcja

1BK; 1WaK; 1WK

2BK; 2WaK; 2WK;

3BK; 3WaK; 3WK;

4BK; 4WaK; 4WK;

5BK; 5WaK;

projekt budowlany

opinia konstrukcyjna

ZADANIE NR 2 –

Remont pomieszczeń w budynku szkoleniowo-administracyjnym Zachodniopomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Koszalinie przy ulicy Mieszka I 39, ==>>  przedmiar

Remont pomieszczeń Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów przy ulicy Mieszka I 39 w Koszalinie ==>> przedmiar

Remont pomieszczeń, daszków i ogrodzeń Stacji Kontroli Pojazdów przy ul. Batalionów Chłopskich 43 w Koszalinie ==>> przedmiar

_____________________________________________________________________________

Zamówienie publiczne z dnia 04.01.2019r. na dostawę samochodu osobowego przystosowanego do przeprowadzania egzaminów państwowych w zakresie kategorii B+E i B96 prawa jazdy.

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________

 

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 20.04.2018r. w sprawie:

Przebudowy pomieszczenia w budynku szkoleniowo-administracyjnym Zachodniopomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Koszalinie przy ulicy Mieszka i 39

Remontu pomieszczeń w budynku szkoleniowo-administracyjnym Zachodniopomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Koszalinie przy ulicy Mieszka i 39, oraz daszków i ogrodzeń stacji diagnostycznej przy ul. Batalionów Chłopskich 43 w Koszalinie

_____________________________________________________________________________

 

 

_____________________________________________________________________________

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 27.03.2018r. w sprawie:

Przebudowy pomieszczenia w budynku szkoleniowo-administracyjnym Zachodniopomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Koszalinie przy ulicy Mieszka i 39

Remontu pomieszczeń w budynku szkoleniowo-administracyjnym Zachodniopomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Koszalinie przy ulicy Mieszka i 39, oraz daszków i ogrodzeń stacji diagnostycznej przy ul. Batalionów Chłopskich 43 w Koszalinie

Remontu nawierzchni asfaltowych dróg dojazdowych na terenie stacji kontroli pojazdów przy ul. Batalionów Chłopskich 43 w Koszalinie

________________________________________________________________________________