Zamówienia publiczne

 

Zapytanie ofertowe na usługi bankowe wraz z najmem terminala POS.

Zachodniopomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Koszalinie informuje że najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu z dn. 13.06.2017 na: „Obsługę bankową wraz z najmem terminali POS” złożyła firma: Bank Pekao SA, I Oddział w Koszalinie, ul. Jana z Kolna 11, 75-001 Koszalin.
Jednocześnie informujemy, że umowa z wyżej wymienioną firmą zostanie podpisana na okres 3 lat.