Zamówienia publiczne

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2019 rok

_____________________________________________________________________________

 

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 20.04.2018r. w sprawie:

Przebudowy pomieszczenia w budynku szkoleniowo-administracyjnym Zachodniopomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Koszalinie przy ulicy Mieszka i 39

Remontu pomieszczeń w budynku szkoleniowo-administracyjnym Zachodniopomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Koszalinie przy ulicy Mieszka i 39, oraz daszków i ogrodzeń stacji diagnostycznej przy ul. Batalionów Chłopskich 43 w Koszalinie

_____________________________________________________________________________

 

 

_____________________________________________________________________________

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 27.03.2018r. w sprawie:

Przebudowy pomieszczenia w budynku szkoleniowo-administracyjnym Zachodniopomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Koszalinie przy ulicy Mieszka i 39

Remontu pomieszczeń w budynku szkoleniowo-administracyjnym Zachodniopomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Koszalinie przy ulicy Mieszka i 39, oraz daszków i ogrodzeń stacji diagnostycznej przy ul. Batalionów Chłopskich 43 w Koszalinie

Remontu nawierzchni asfaltowych dróg dojazdowych na terenie stacji kontroli pojazdów przy ul. Batalionów Chłopskich 43 w Koszalinie

________________________________________________________________________________