Zamówienia publiczne

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2022 rok

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2021 rok


24.06.2022r. – Sukcesywna dostawa detalicznych ilości paliw płynnych dla pojazdów egzaminacyjnych Zachodniopomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Koszalinie

Zapytanie od wykonawcy z dnia 01.07.2022r. i odpowiedź zamawiającego. – czytaj

 


___________________________________________________________________________

02-12-2019r. – Dostawa pojazdów do egzaminowania w zakresie kat B.

 

 

 

 • ogłoszenie – z Biuletynu Zamówień Publicznych (pdf)
 • SIWZ – specyfikacja istotnych warunków zamówienia (pdf)
 • zał. 1 – formularz ofertowy (doc)
 • zał. 2 – wymagania techniczno-eksploatacyjne pojazdów (pdf)
 • zał. 3 – oświadczenie o posiadaniu autoryzowanego przez producenta serwisu pojazdów (doc)
 • zał. 4 – oświadczenie o spełnianiu warunków art.22 PZP (doc)
 • zał. 5 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w trybie art.24 PZP (doc)
 • zał. 6 – oświadczenie o zgodności parametrów oferowanych pojazdów z warunkami SIWZ (doc)
 • zał. 7 – oświadczenie o akceptacji wzoru umowy (doc)
 • zał. 8 – wzór umowy (doc)
 • zał. 9 – oświadczenie o informacjach stanowiących tajemnicę wykonawcy (doc)
 • zał. 10 – protokół odbioru (doc)
 • zał. 11 – oświadczenie w sprawie grupy kapitałowej (doc)

___________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

05-11-2019r. – Dostawa gotowego systemu teleinformatycznego do kompleksowej obsługi egzaminów państwowych.

 

 

ogłoszenie – z Biuletynu Zamówień Publicznych (pdf)

SIWZ – specyfikacja istotnych warunków zamówienia (pdf)

zał. 1 – formularz ofertowy (doc)

zał. 2 – istotne dla stron postanowienia (pdf)

zał. 3 – oświadczenie o spełnianiu warunków art. 22 PZP (doc)

zał. 4 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia art. 24 PZP (doc)

zał. 5 – oświadczenie o zapoznaniu się z istotnymi warunkami (doc)

zał. 6 – oświadczenie o tajemnicy przedsiębiorcy (doc)

zał. 7 – informacja o podwykonawcach (doc)

zał. 8 – opis funkcjonalności systemu (pdf)

zał. 9 – schemat poglądowy stacji roboczych (pdf)

___________________________________________________________________________

18-06-2019r. – Sukcesywna dostawa paliw płynnych do pojazdów egzaminacyjnych Zachodniopomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Koszalinie.

 

 

_________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

 

Zamówienie publiczne z dnia 17.04.2019r.

na dostawę samochodu osobowego przystosowanego do przeprowadzania egzaminów państwowych w zakresie kategorii B z automatyczną skrzynią biegów oraz kategorii AM, A1, A2, A prawa jazdy z napędem hybrydowym

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________

 

 

Zapytanie i odpowiedź z dnia 28.02.2019r. 

 

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 15.02.2019r. w sprawie:

– Przebudowy pomieszczenia w budynku szkoleniowo-administracyjnym Zachodniopomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Koszalinie przy ulicy Mieszka I 39

– Remontu pomieszczeń w budynku szkoleniowo-administracyjnym Zachodniopomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Koszalinie przy ulicy Mieszka I 39,

– Remontu pomieszczeń Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów przy ulicy Mieszka I 39 w Koszalinie

– Remontu pomieszczeń, daszków i ogrodzeń Stacji Kontroli Pojazdów przy ul. Batalionów Chłopskich 43 w Koszalinie

 • ogłoszenie o zamówieniu =>> pdf (7600 kB)
 • SIWZ (specyfikacja istotnych warunków zamówienia) =>> pdf (408 kB)
 • załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia =>> pdf (178 kB)
 • załącznik nr 2 – dokumentacja projektowa: pdf (90 kB) =>> pdf (90 kB)

ZADANIE NR 1 – PRZEBUDOWA POMIESZCZENIA  W BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-SZKOLENIOWYM PRZY UL. MIESZKA I-go 39 W KOSZALINIE

architektura:

rys. 1rys. 2rys. 3; rys. 4; rys. 5; rys. 6; rys. 7; rys. 8; rys. 9; rys. 10; rys. 11; rys.12

projekt budowlano-wykonawczy

przedmiary (kosztorysy ofertowe) – Roboty budowlane, instalacyjne elektryczne i sanitarne

instalacje elektryczne

E-1 rzuty; E-2 rzuty; E-3 rzuty

IT-1; IT-2

projekt budowlany

instalacje sanitarne

rys. 1; rys. 2

projekt budowlany

specyfikacja techniczna

zestawienie

konstrukcja

1BK; 1WaK; 1WK

2BK; 2WaK; 2WK;

3BK; 3WaK; 3WK;

4BK; 4WaK; 4WK;

5BK; 5WaK;

projekt budowlany

opinia konstrukcyjna

ZADANIE NR 2 –

Remont pomieszczeń w budynku szkoleniowo-administracyjnym Zachodniopomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Koszalinie przy ulicy Mieszka I 39, ==>>  przedmiar

Remont pomieszczeń Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów przy ulicy Mieszka I 39 w Koszalinie ==>> przedmiar

Remont pomieszczeń, daszków i ogrodzeń Stacji Kontroli Pojazdów przy ul. Batalionów Chłopskich 43 w Koszalinie ==>> przedmiar

_____________________________________________________________________________

Zamówienie publiczne z dnia 04.01.2019r. na dostawę samochodu osobowego przystosowanego do przeprowadzania egzaminów państwowych w zakresie kategorii B+E i B96 prawa jazdy.

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________

 

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 20.04.2018r. w sprawie:

Przebudowy pomieszczenia w budynku szkoleniowo-administracyjnym Zachodniopomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Koszalinie przy ulicy Mieszka i 39

Remontu pomieszczeń w budynku szkoleniowo-administracyjnym Zachodniopomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Koszalinie przy ulicy Mieszka i 39, oraz daszków i ogrodzeń stacji diagnostycznej przy ul. Batalionów Chłopskich 43 w Koszalinie

_____________________________________________________________________________

 

 

_____________________________________________________________________________

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 27.03.2018r. w sprawie:

Przebudowy pomieszczenia w budynku szkoleniowo-administracyjnym Zachodniopomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Koszalinie przy ulicy Mieszka i 39

Remontu pomieszczeń w budynku szkoleniowo-administracyjnym Zachodniopomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Koszalinie przy ulicy Mieszka i 39, oraz daszków i ogrodzeń stacji diagnostycznej przy ul. Batalionów Chłopskich 43 w Koszalinie

Remontu nawierzchni asfaltowych dróg dojazdowych na terenie stacji kontroli pojazdów przy ul. Batalionów Chłopskich 43 w Koszalinie

________________________________________________________________________________